Chudoba zkracuje život stejně jako kouření, popsala studie vědců z EU

Jaké faktory nejvíce snižují délku života? Popsali to autoři rozsáhlé studie zveřejněné v časopise Lancet. Výzkum zahrnoval téměř dva miliony lidí z Británie, Itálie, Portugalska, Spojených států, Austrálie, Švýcarska a Francie.

Kouření škodí. Také alkohol a sedavý způsob života škodí, protože vede k obezitě a v důsledku k vysokému krevnímu tlaku a cukrovce. Tyto rizikové faktory jsou známy. Ke zkrácení života a ke snížení počtu let prožitých ve zdraví ale nevede pouze nesprávný životní styl. Dnes je k tomu nutné připočítat i sociální nevýhodu, tedy špatné profesionální zařazení, nízký příjem a nízkou úroveň vzdělání. Tedy chudobu. Ukazuje to studie vědců z projektu Lifepath, který financovala Evropská komise.

Autoři studie, jejíž závěry zveřejnil časopis Lancet, srovnávali vliv nízkého sociálně ekonomického statusu s vlivem dalších, již známých rizikových faktorů. Zjistili, že chudoba zkracuje život o více než dva roky, respektive o 1,5 roku u žen a o 2,6 roku u mužů. Pro srovnání: kouření zkrátí život o 4,8 roku, cukrovka o 3,9 roku a sedavý způsob života o 2,4 roku.

Život s chudobou

Studie zahrnovala téměř dva miliony lidí z Británie, Itálie, Portugalska, Spojených států, Austrálie, Švýcarska a Francie a poprvé jasně prokázala, že chudoba zatěžuje zdraví způsobem, který je srovnatelný s obezitou a kouřením. Instituce ale dělají málo nebo vůbec nic pro to, aby chudobu odstranily.

Chudoba přitom stojí u zrodu nevhodného životního stylu a chování, pokud jde o prevenci a léčbu nemocí. Studie umožňuje odhalit, prostřednictvím jakých biologických mechanismů (například špatné fungování imunitního systému) nízký sociálně ekonomický status ohrožuje zdraví, vysvětluje koordinátor studie Paolo Vineis.

Příjmová chudoba mírně rostla, odborníci žádají zvýšit minimální výdělek (zdroj: ČT24)

Účastníci studie byli sledováni po dobu 13 let, a tak bylo možné odhadnout počet let, která byla v průměru ztracena kvůli špatným sociálně ekonomickým podmínkám.

Chudoba je rizikový faktor

„Byli jsme překvapeni, že špatné sociálně ekonomické podmínky mohou lidi zabíjet stejně rychle, jako silně rizikové faktory, tedy kouření, obezita a vysoký krevní tlak,“ uvádí koordinátorka studie Silvia Stringhiniová z univerzitní polikliniky v Lausanne. „Skutečnost, že nízký sociálně ekonomický status je zřejmě spojen s vyšší úmrtností, byla vědecké obci léta známa. Naše práce je ale první, která srovnávala tento parametr s dalšími významnými rizikovými faktory a kvantitativně ukázala, že život v chudobě zkracuje délku života o více než dva roky,“ dodává Stringhiniová, kterou cituje deník Corriere della Sera.

Politika orientovaná na zlepšení sociálně ekonomických podmínek jednotlivců by mohla zachránit mnoho životů. Zásahy zaměřené na práci nebo vzdělání mohou mít větší účinek pro zlepšení zdraví obyvatel, než politika zaměřená na jednotlivé rizikové faktory, jako je pomoc těm, kdo chtějí přestat kouřit, či rady, jak se zdravě stravovat. To je sice důležité, ale dotýká se to sociálně vyšších vrstev, které mohou snadněji změnit nezdravé návyky.