Být transgender není duševní nemoc, vzkazuje Světová zdravotnická organizace

Být transgenderovou osobou, čili pociťovat nesoulad mezi genderovou identitou a pohlavím, už nemá být podle Světové zdravotnické organizace (WHO) považováno za duševní poruchu. Vyplývá to z nového seznamu nemocí WHO, o němž organizace informovala na svých internetových stránkách. Do nového soupisu, který má začít platit od ledna 2022, naopak nově zařadila jako duševní poruchu závislost na hraní videoher či digitálních her.

Transgenderové osoby jsou lidé, kteří cítí nesoulad mezi svou genderovou identitou a pohlavím, jež jim bylo při narození přiděleno. WHO tento stav už neoznačuje za duševní poruchu, ale za „genderovou neshodu“. To může zjednodušit proces změny pohlaví či žádosti o změnu jména, k nimž je v některých zemích požadováno potvrzení od lékaře.

Podle doktorky Lale Sayové z WHO bylo cílem vyjmutí transgenderového nesouladu ze seznamu nemocí ukončit stigmatizování lidí. Profesor klinické psychiatrie Michael First z Kolumbijské univerzity, který WHO při sestavování klasifikačního seznamu pomáhal jako konzultant, se domnívá, že WHO tak „vyšle velmi silné poselství“ lidem, kteří transgenderový nesoulad považují za nemoc.

Nová Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-11) obsahuje na 55 tisíc kódů pro zranění, nemoci či příčiny smrti. Jde o jakýsi společný jazyk, který má usnadnit práci lékařům či pojišťovnám na celém světě. Seznam bude předložen příští rok v květnu ke schválení shromáždění WHO, v němž jsou zastoupeny členské země organizace.

Zatím poslední Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD-10) byla přijata v roce 1992, od té doby WHO k manuálu vydávala menší či větší aktualizace. Teprve v manuálu z roku 1992 WHO po desítkách let vyjmula ze seznamu nemocí homosexualitu.

  • Cisgender či cissexuál (často jednoduše zkráceno cis) je označení pro lidi, jejichž genderová identita odpovídá pohlaví, které jim bylo přiděleno při narození. Jde o protiklad k termínu transgender. Název cisgender (nebo cissexuál) pochází částečně z latiny a částečně z angličtiny. „Cis“ je latinská předpona znamenající na stejné straně, „gender“ je anglicky pohlaví; „sexual“ je anglicky sexualita.
  • Transgender (či zkráceně jen trans) je označení pro lidi, jejichž genderová identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. Pokud tito lidé podstoupí změnu pohlaví, jedná se o transsexuály.