Židé protestovali proti prodeji nekošer potravin

Jeruzalém - Bezmála čtyři tisíce ortodoxních židů protestovaly v Jeruzalémě proti rozhodnutí soudu z počátku dubna. Ten povolil během svátku pesach prodávat potraviny, které nejsou košer a podle tradice se tedy nesmějí jíst, například kvašený chléb. Prodej byl dosud zakázán zákonem.

V jeruzalémské čtvrti Mea Šearim, která je baštou ortodoxních židů ve městě, se židé během klidné demonstrace modlili a naslouchali varování rabínů. Podle nich je prodej zboží, při jehož přípravě jsou použity kvasnice, během pesachu (židovských Velikonoc, zvaných svátky nekvašených chlebů) v rozporu s židovskými zákony a hrozí zkázou městu, které považují za svaté. Ortodoxní židé tvoří kolem 20 procent obyvatelstva Izraele.
 
V připomínku exodu biblických Izraelců z egyptského otroctví zakazuje židovský zákon požívání i přechovávání jakýchkoliv kvašených potravin během týdenního svátku pesach, který začíná v sobotu. 
 
Izraelský parlament schválil v roce 1986 zákon zakazující vystavování kvašených potravin. Supermarkety ukrývaly chleba a další produkty, které nebyly košer, v plastických sáčcích, zatímco mnohé restaurace prostě na týden těchto svátků zavřely.

Před dvěma týdny však jeruzalémský soud povolil nabízení kvašených potravin v potravinářských obchodech a restauracích s odůvodněním, že nejsou „veřejnými prostory“, na něž se uvedený zákaz vztahuje.

Vydáno pod