Země přistěhovalců účtuje s přistěhovalci. Přitom mexická vlna v USA opadá

Donald Trump ve svém posledním projevu opět ukázal přísnou tvář vůči imigrantům, zejména těm z Mexika. Prezidentský kandidát republikánů trvá na stavbě zdi při společné hranici, ideových prověrkách přistěhovalců i těžších překážkách pro kohokoliv, kdo na regulérní pobyt nemá právo. Přistěhovalectví z jihu se stává hlavní palivem Trumpovy bouřlivé kampaně. Statistiky přitom ukazují, že počet imigrantů z Mexika v posledních letech stagnuje, jejich podíl na celkové migraci pak dokonce klesá.

Vrcholící kampaň nenechává nikoho na pochybách. Stále vyostřenější rétorika vyzdvihla mezi klíčová témata migraci, a to v zemi, kde právě příliv cizinců výrazně promluvil do jejího zrození, vývoje, zákonů i kultury.

Spojené státy jsou zemí přistěhovalců, vždyť potomci původních obyvatel – indiánů či aljašských kmenů – tvoří jen zhruba 2 procenta celkové populace (kolem pěti milionů lidí).

Zatímco ještě v šedesátých letech drtivá většina přistěhovalců mířila do USA z Evropy, s přelomem milénia začali mít navrch ti, kteří nemuseli překonávat oceán. Tedy obyvatelé amerického kontinentu včetně Mexičanů.

USA: Tahák migrace už od svého vzniku

Oproti výrazným změnám v „zemích původu“ nemají globální demografové s cílovou destinací problém. Spojené státy jsou z hlediska přistěhovalectví stále světovým lídrem. V posledních letech se každoroční přírůstek legálně příchozích pohybuje kolem milionu.

Jen pro zajímavost: Vůbec nejvyšší nápor přistěhovalců v novodobé historii znamenal rok 1991 (přes 1,8 milionu), naopak nejnižší zájem se pojí s roky 1933 (vrchol světové krize) a 1943 během druhé světové války, jak vyplývá z dat Institutu migrační politiky (MPI).

I známý Den díkuvzdání slaví Američané díky osudům prvních přistěhovalců
Zdroj: Wikipedia.org

Prvotní vlny před vznikem USA – spojené s mořeplavci, kolonizátory a zakladateli osad v 17. století – vzhledem k chybějícím datům vynechme. Vypovídající hodnoty se prvně začaly shromažďovat někdy kolem poloviny 19. století.

Upomínka na masovou migraci Irů do USA
Zdroj: ČTK/Ullstein

Od té doby je také patrná dlouhodobá migrační vlna hlavně z Evropy. Obyvatelé starého kontinentu táhla za oceán nejen vidina trhu s výrazně liberálním prostředím, dosud nezastavěná území, ale také třeba vrcholící zlatá horečka v Kalifornii.

Například Irové si začali vydobývat svůj status „národa emigrantů“ právě v této době. Přes oceán jich kolem roku 1850 putovala čtvrtina z celkových 9 milionů. Mimo jiné je hnal hladomor kvůli katastrofálnímu nedostatku brambor. V cizině nyní žije několikanásobně více Irů než v zemi samotné. Na území USA se lidé s těmito kořeny soustředí hlavně v oblasti New Yorku, Bostonu nebo Chicaga.

Poslední překážka v cestě za snem. Imigračním centrem na Ellis Island prošlo 12 milionů migrantů.
Zdroj: Reuters

Postupně se ke státům ze severozápadní Evropy přidávají v hojné míře také Italové, Němci a s přelomem 20. století i obyvatelé východní Evropy. Omezení v přílivu Evropanů přinesly tři hlavní momenty: přísnější imigrační zákony ve 20. letech, pozdější ekonomická krize a druhá světová válka. „Hubenější“ příliv z Evropy však v těchto dobách začala pomalu vyrovnávat migrace z Latinské Ameriky.

Spojení znovuzrozené evropské vlny, Latinoameričanů a nově také asijské populace znamenalo další vrchol migrace v 70. letech minulého století. Tehdy se poměr příchozích začíná přesouvat k dominantní populaci Hispánců. Právě od 70. let se počet imigrantů v USA zčtyřnásobil.

Které národy tvoří největší procento migrantů v USA?

Od roku 2010 do roku 2014 tvořili v kampani často zmiňovaní Mexičané více než čtvrtinu všech přistěhovalců. Podle oficiálních údajů šlo o více než 11 milionů lidí, z celkového počtu 42 milionů těch, kteří se v USA nenarodili.

Druhým nejpočetnějším národem mezi migranty jsou podle údajů z roku 2014 Indové, následovaní Číňany a Filipínci. Poměr lidí z těchto zemí byl s drobnými rozdíly kolem pěti procent. Po třech procentních bodech pak měly Salvador, Vietnam, Kuba nebo Jižní Korea.

Země původu největších imigrantských skupin v USA v letech 2010–2014
Zdroj: Migrationpolicy.com

Právě převaha latinskoamerických a asijských národů na začátku 21. století se výrazně liší od 60. let, kdy většinu imigrantů stále tvořili Evropané – nejvíce Italové či Němci. Výčet zemí byl navíc mnohem bohatší. Žádný z jednotlivých států tehdy neměl více než šestinu z populace přistěhovalců.

Migruje do USA více mužů, či žen?

Podíly na základě pohlaví jsou podle dostupných dat z roku 2014 prakticky vyrovnané. Ženy zahrnují 51 procent příchozích, mírnou převahu si přitom udržovaly v letech 1980, 1990 i 2000.

Jaké je rozvrstvení z hlediska věku?

Zjednodušeně řečeno, s přistěhovalectvím americké obyvatelstvo spíše stárne. Průměrný věk imigrantů byl před dvěma lety 43 let – ve srovnání s necelými 36 lety v případě narozených v USA. Nejčastější skupinou příchozích jsou lidé ve středním věku kolem 40 let. Jen pro zajímavost: průměrně každý desátý imigrant byl v roce 2014 mladší 18 let.

Kolik lidí oficiálně přišlo do USA od roku 2000?

V zemi se podle dva roky starých údajů nacházelo 42,4 milionu lidí narozených v zahraničí. Většina (necelých 60 procent) do USA přitom dorazila už před přelomem tisíciletí. Na 12 procent migrantů dorazilo od roku 2010.

Kde se migranti nejčastěji usazují?

Státům s největším procentem přistěhovalců vévodí Kalifornie (10,5 milionu), Texas a New York (každý 4,5 milionu), Florida (4 miliony) a New Jersey (2 miliony). Zajímavostí však je, že v posledních letech zaznamenaly největší procentuální přírůst spíše zemědělské státy: Tennesse, Kentucky, Wyoming nebo Severní Dakota.

Kolik lidí získalo americké občanství?

Podle dva roky starého přehledu to dělá necelou polovinu (47 procent) přistěhovalců. Zbývajících 22,4 milionu tvoří lidé s povolením trvalého pobytu („zelená karta“), lidé s dočasnými vízy a samozřejmě ilegální migranti, jejichž počty je ale těžké spolehlivě vyčíslit.

Úřady byly při udělování občanství benevolentnější spíš v dřívějších letech. Jen zhruba pětina udělených pasů spadá do období po roce 2000.

Vývoj imigrace Mexičanů do USA v letech 1980–2014
Zdroj: Migrationpolicy.com

Kolik mexických imigrantů je v USA?

V roce 2014 šlo podle úřadů o necelých 12 milionů lidí, tedy zhruba 28 procent všech přistěhovalců. Mexické sdružení BBVA Bancome dle zprávy z roku 2015 předkládá mírný pokles svých migrantů na zhruba 11,5 milionů. V tomto počtu je přitom zahrnut i předpokládaný počet ilegálních přistěhovalců z Mexika. Přesný podíl ale nelze stanovit, odhady také podle různých zdrojů silně oscilují. 

Jak jsme naznačili v předchozích odstavcích, počet příchozích Mexičanů od poloviny 19. století stále mírně stoupal. Velký boom přišel od 70. let a vrcholil kolem roku 2000 – tehdy tvořili Mexičané necelých 30 procent všech imigrantů na území USA. V posledních letech ale jejich podíl vůči ostatním klesá.

Kde Mexičané nejvíce žijí?

Logicky jde o státy blíže mexickým hranicím – zejména při západním pobřeží, kde funguje „nejčilejší“ přesun přes hranice. Nejvíce Mexičanů se soustředí na jihozápadě USA, zhruba polovina jich žije v Kalifornii a Texasu. V roce 2014 doplnily pětici nejvíce obývaných států Illinois (6 procent ze všech Mexičanů v USA), Arizona (4 procenta) a Florida (2 procenta).

Místa, kde se v USA nejvíce usazovali mexičtí imigranti v letech 2010–2014
Zdroj: Migrationpolicy.org

Kolik mexických přistěhovalců působí v USA jako pracovní síla?

Jde o zhruba 8 milionů z celkových 11,3 milionu Mexičanů starších 16 let. Jde přitom jen o mírně vyšší podíl než v rámci celkové populace přistěhovalců (66 procent). Mexičané nejčastěji pracují ve službách, zemědělství, stavebnictví či dopravě. 

Jak je to s rozvrstvením Mexičanů v USA?

Mexická populace v USA je obecně mladší než průměr všech imigrantů, avšak starší ve srovnání s rodilými Američany. Mediánový věk činí u mexické minority 41 let (u celkové populace migrantů to je 44 let). V roce 2014 zahrnoval počet lidí v produktivním věku celých 87 procent mexické minority.

Míra vzdělání je mezi Mexičany v USA obecně slabší než v celoimigračním průměru i vzhledem k rodilým Američanům. Pouze šest procent jich mělo v roce 2014 vysokoškolské vzdělání. U všech imigrantů i běžných obyvatel USA se tato míra pohybuje kolem 30 procent.

Kontrola mexických imigrantů
Zdroj: Reuters

Přichází do USA stále více Mexičanů oproti minulým rokům?

V posledních letech vzhledem k dřívějšímu trendu spíše stagnuje. Některé zdroje dokonce uvádějí, že od poslední ekonomické krize v roce 2009 putovalo více migrantů paradoxně opačně – tedy z USA zpět do Mexika. Zmiňuje to například studie společnosti Pew Research Center. Mezi lety 2009 až 2014 se vrátilo do Mexika zhruba milion lidí (včetně dětí narozených v USA), opačný směr volilo 870 tisíc Mexičanů. Navíc se potvrzuje, že obousměrný proud Mexičanů mezi oběma zeměmi je nejslabší od konce 90. let.