V Praze se bude konat mezinárodní konference o kvantové a mezoskopické termodynamice

Praha - Fyzikální ústav AV ČR pořádá od 28. července mezinárodní vědeckou konferenci „Frontiers of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics" (FQMT08), která se bude zabývat nejnovějšími poznatky souvisejícími s chováním velmi malých systémů velikosti desítek až stovek nanometrů. Na konferenci vystoupí řada špičkových odborníků z předních světových pracovišť.

Cílem konference je shromáždit v Praze přední světové odborníky z různých oborů fyziky, kteří se zabývají studiem malých systémů jak z teoretického, tak experimentálního a aplikačního hlediska. Tyto systémy jsou zajímavé nejen pro kvantovou fyziku, ale také pro nanotechnologie a vývoj budoucích generací počítačů (tzv. kvantové počítače). Jejich studium je důležité i pro chemický a biomedicínský výzkum, kde může objasnit chování biologických systémů na molekulární úrovni. Na FQMT08 tedy nebudou zastoupena pouze čistě fyzikální témata, ale také aspekty fyzikálního výzkumu důležité pro biologii či medicínu.

Mezi přednášejícími jsou vědci z ústavů jako např. California Institute of Technology v USA, Weizmann Institute v Izraeli nebo Imperial College v Londýně. Součástí konference budou, kromě odborných prezentací, i dvě přednášky přístupné širší veřejnosti: ve středu 30. července v kostele sv. Šimona a ve čtvrtek 31. července v kinosále hotelu Pyramida. Po obou veřejných přednáškách bude následovat koncert klasické, resp. jazzové hudby, na kterých vystoupí přední čeští interpreti spolu se zahraničními hosty.

Jazykem konference je angličtina.