Topolánek představil europoslancům priority českého předsednictví

Štrasburk - Český premiér a předseda Rady EU Mirek Topolánek dnes v Evropském parlamentu představil poslancům priority českého předsednictví. "Naše předsednické priority odrážejí české know-how, respektují kontinuitu vývoje Evropské unie a nakonec i dobře odpovídají na aktuální problémy," prohlásil Topolánek. Zdůraznil také, že úkolem Česka v následujícím půlroce nebude velet unii, ale spíše moderovat diskusi o evropských problémech. Po projevu začala debata s poslanci, při které musel Topolánek hájit Václava Klause i český postoj k Lisabonské smlouvě.

Evropa bez bariér - Evropa pravidel 

Mottem českého předsednictví je Evropa bez bariér. „Plnému rozvoji potenciálu Evropy brání řada vnitřních bariér, které bychom se měli snažit odstraňovat,“ řekl dnes v projevu před europoslanci Topolánek. „Na druhé straně nemůže být Evropa bez bariér Evropou bez pravidel a hranic. Odstraňování vnitřních bariér musí kráčet ruku v ruce s ochranou proti nelegálním aktivitám, které ohrožují bezpečí a zájmy Evropanů,“ doplnil Topolánek, a přidal proto k mottu podtitul Evropa pravidel.

Tři E - ekonomika, energetika a Evropa ve světě

České předsednictví má tři priority, takzvaná tři E - ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Podle Topolánka tyto tři oblasti neprezentují jenom český názor, ale také postoje a představy jednotlivých členských států.

Právě oblast ekonomiky je nyní v době světové finanční krize velmi aktuální. ČR proto bude jako předsednická země usilovat o co největší otevřenost Evropské unie světovému trhu. Cílem je podle Topolánka zabránit nadměrné regulaci a protekcionismu. Česko bude v čele unie prosazovat také návrhy na podporu společné zemědělské politiky nebo návrhy na posilování konkurenceschopnosti unie.

Druhou prioritou je pro české předsednictví energetika, ta se v souvislosti s krizí kolem dodávek ruského plynu do EU stala žhavým současným tématem. Česko se chce proto zasadit o zlepšení energetické bezpečnosti EU. Zaměří se na tři dimenze tohoto problému. Česko bude požadovat dokončení druhého strategického energetického přehledu, dokončení směrnice o udržování minimálních zásob ropy a revizi transevropských energetických sítí.

Dvě G - to je slušné přetížení

Kromě toho se bude Česko zabývat přednostně také zahraniční politikou Evropské unie. Evropa ve světě je totiž třetí prioritou. Nejpalčivějšími diplomatickými problémy jsou v současnosti dvě G - Gas (plyn) a Gaza. „Dvě G je pro necvičený organismus docela slušné přetížení,“ přirovnal problém k fyzikální veličině premiér Topolánek. Odmítl ale zároveň, že by se s takovou situací Česko nevypořádalo.

Připomněl, že za první dva týdny předsednictví se Česko v čele Evropy zasloužilo o nastavení řešení plynové krize. Doplnil, že díky delegaci Evropské unii na Blízkém východě začala do Gazy proudit humanitární pomoc. „Výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou více než pádnou odpovědí na pochybovačné hlasy, že Česko z objektivních či subjektivních důvodů vedení Evropské unie nezvládne,“ uvedl Topolánek.