Společenská nespravedlnost zabíjí tisíce lidí

Washington/Londýn - Světová zdravotnická organizace přinesla ve svém výzkumu odpovědi, podle kterých jsou obrovské rozdíly v průměrném věku dožití a kvalitě zdraví způsobeny především sociálními vlivy. Dítě z chudého předměstí má oproti dítěti z městské střední třídy život zkrácený až o 28 let. Extrémní případ jsou japonské děti, žijící průměrně o 48 let déle než například děti z afrického Lesotha.

„Pro člověka je kombinace špatné správy, ekonomie, zákonů a politik doslova toxická. Je jedním z hlavních důvodů, proč se většina lidstva netěší dobrému zdraví, což je z bilogického hlediska nemožné,“ píše ve zprávě skupina expertů. „Zabíjí denně sama o sobě obrovské množství lidí.“

Průzkum „sociálních determinantů“ probíhal celosvětově po 3 roky. Zdravotní rizika a problémy byly jasně provázány se socioekonomickou situací dané země. Rozdíly jsou tak obrovské, že je nelze vysvětlit biologií nebo dědičností. Zpráva se především obrací na vlády světa, aby u svých rozhodnutí a navrhovaných zákonů vždy uvažovali o dopadu na zdraví lidí.

Situace se zatím stále zhoršuje a mezi státy vznikají ohromné rozdíly. „Společenské prostředí, do kterého se lidé rodí a ve kterém pak žijí, rostou, pracují a stárnou, je zcela zásadním vlivem na jejich zdraví,“ shrnuje předseda komise, sir Michael Marmot. „Klíčem ke zlepšení je důraz vlád na to, aby vložili více zodpovědnosti za sebe sama do rukou lidí. Lidé potřebují cítit, že mohou svůj život ovlivňovat.“

Dalšími podstatnými kroky je zmírnění pracovního stresu a zajištění zdravého poměru mezi prací a osobním životem. Cesta ke zlepšení dále vede přes zlevnění a zpřístupnění bydlení, omezení přísunu k nevhodným a nezdravým jídlům a zlepšení systému sociálního pojištění a ochrany.

Se splněním i jen několika těchto bodů se může zdaví lidí v dané oblasti dramaticky zlepšit již do několika let. Ostatní problémy, jako civilizační choroby, stres, deprese a různé psychické poruchy se pak omezí vzápětí. V chudých a rozvojových zemích bude cesta samozřejmě trnitější, ale o to víc se projeví každá i nepatrná změna k lepšímu.