Sarkozy: Evropa je po půl roce francouzského předsednictví silná a jednotná

Štrasburk- Francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes přednesl v Evropském parlamentu zřejmě svůj poslední projev před koncem francouzského předsednictví v Evropské unii. Před zrakem poslanců připomněl tři zásadní události, které půl roku, kdy byla Francie v čele společenství, výrazně ovlivnily. Podle něj to bylo přerušení ratifikace Lisabonské smlouvy, konflikt v Gruzii a světová hospodářská krize. Sarkozy ovšem zdůraznil, že se vším si unie poradila a snažila se nově vzniklé situace vyřešit. Především ale upozornil na to, že za všech okolností zůstala Evropa jednotná.

„Francouzské předsednictví se pokusilo zorganizovat veškeré své aktivity na základě dvou přesvědčení. Svět má potřebu silné Evropy a druhé přesvědčení je, že nemůžeme mít silnou Evropu, pakliže nebude sjednocená,“ prohlásil dnes v Evropském parlamentu Nicolas Sarkozy. Podle něj se Francie v čele unie snažila, aby společenství bylo jednotné a ambiciózní, aby se nevyhýbalo řešení problémů.

Unii se podařilo odvrátit válku v Gruzii, řekl Sarkozy

V srpnu bylo po vypuknutí krize v Gruzii cílem ozbrojený konflikt ukončit. Sarkozy uvedl, že bylo nutné, aby se Evropa v tomto ohledu ujala své odpovědnosti. Připomněl, že se unii podařilo vyjednat mírovou dohodu mezi Gruzií a Ruskem. Podle slov francouzského prezidenta se podařilo odvrátit válku a Evropa se tohoto procesu aktivně účastnila. To vše se prý podařilo, aniž by unie jakkoli využila agresivní politiku vůči účastníkům konfliktu.  

Evropa v době finanční krize demonstrovala svou jednotu a solidaritu

Další významnou událostí, která ovlivnila francouzské předsednictví, bylo rozšíření světové finanční krize, uvedl Srakozy. Ten si myslí, že se díky rychlému zásahu a jednání s vedoucími všech členských zemí podařilo dosáhnout vzniku plánu na oživení evropských bank. Přispěly k tomu všechny evropské státy, připomněl opět jednotnost v řešení problému Sarkozy. „Evropa demonstrovala svou solidaritu a jednotu,“ řekl francouzský prezident, a to i přesto, že finanční situace nebyla ve všech členských státech stejná.

Ratifikace Lisabonské smlouvy - dosáhlo se kompromisu, teď je to už ale na Česku

Poté se Sarkozy vrátil také k procesu ratifikace Lisabonské smlouvy. Ten byl přerušen po zamítavém rozhodnutí Irů v červnovém referendu. Francie se v čele unie snažila tuto situaci vyřešit. V této souvislosti připomněl Sarkozy výsledky unijního summitu v Bruselu z minulého týdne, kde se unie shodla, že dá Irům záruky, kterými podmiňují případné druhé referendum. Unie se zavázala, že nebude snižovat počet komisařů, nadále tedy platí pravidlo jedna země - jeden komisař. Unie se také zaručila, že členské země budou moci suverénně rozhodovat o své fiskální nebo rodinné politice. Unie nebude také nijak ovlivňovat suverenitu jednotlivých států.

Tyto sliby by měly dostat právní formu až po případném druhém irském referendu a to tak, že by se k případné smlouvě o přistoupení Chorvatska v roce 2010 nebo 2011 přilepily dodatky o těchto závazcích.

Sarkozy: Myslel jsem, že změním Evropu, Evropa ale změnila mě

Sarkozy se také vrátil k dalšímu bodu projednávanému na summitu v Bruselu - k energeticko-klimatickému balíčku. Uvedl, že by nebylo smysluplné, aby Evropa upustila od svých cílů v době, kdy nový prezident USA stanovil ambiciózní cíle pro ochranu životního prostředí a kdy chce unie přimět Indii nebo Čínu, aby přijaly podobná opatření jako západní země.

„Ekologická rozhodnutí nesmí být prosazována na úkor někoho, nemůžeme využívat většiny, kdyby s tím nějaká země měla zásadní problémy. Jednomyslnost a jednota zajistí respektování našich rozhodnutí,“ poznamenal Sarkozy.

Nicolas Sarkozy:

„České předsednictví zajistí kontinuitu ambicí francouzského předsednictví.“

Závěr Sarkozyho projevu vyvolal v Evropském parlamentu emoce a potlesk. „Evropa je nejkrásnější myšlenka, která ve 20. století vznikla. Myslel jsem, že změním Evropu, ale Evropa změnila mě. Je tu mnoho věcí, které nás oddělují, ale je jich mnohem víc, které nás spojují. Evropa musí zůstat ambiciózní. Když zametáme věci pod koberec, připravujeme si těžkou budoucnost, problémy musíme vyřešit,“ končil Sarkozy. Na úplný závěr doplnil, že je přesvědčen, že české předsednictví zajistí kontinuitu evropské politiky, kterou nastavilo francouzské předsednictví.

Lisabonská smlouva
Zdroj: ČT24, ČT24
Vydáno pod