Romské děti na Slovensku čelí diskriminaci, uvádí zpráva Amnesty International

Lukáš Mathé ke zprávě o vzdělávání romských dětí (zdroj: ČT24)

Romským dětem na Slovensku je podle organizace Amnesty International (AI) a Evropského centra pro práva Romů (ERRC) systematicky upíráno právo na vzdělání a ochranu před diskriminací na základních školách. Většina z nich údajně končí ve zcela romských či speciálních třídách. Kvůli diskriminaci romských dětí proti Bratislavě už dříve zahájila právní kroky Evropská komise.

„Romské děti se nacházejí v pasti bludného kruhu chudoby, marginalizace a zoufalství i téměř dva roky poté, co Evropská komise zahájila vůči Slovensku řízení pro porušení evropské legislativy kvůli diskriminaci a segregaci ve vzdělávaní,“ uvedl prezident ERRC Djordje Jovanovič.

Na pětimilionovém Slovensku žije podle dřívější studie přes 400 tisíc Romů. To je skoro čtyřikrát tolik, než vyplývá z výsledků posledního sčítání lidu z roku 2011. Většina Romů bydlela v osadách na středním a východním Slovensku, často v nevyhovujících hygienických podmínkách.

Podle nevládních organizací segregace mnohdy začíná už při samotném zahájení školní docházky, kdy jsou romské děti často posuzovány jako nepřipravené pro základní vzdělání a jsou umísťovány do takzvaných nultých ročníků. Organizace poukázaly také na nesprávnou diagnostiku zdravotního stavu desítek romských dětí. Tvrdí, že situaci nezměnila ani změna zákona, kterou Slovensko připravilo v reakci na výtky Evropské komise.

Vzdělávací systém na Slovensku je už od začátku zaujatý vůči romským dětem. Předurčuje je kráčet po depresivní, úzké cestě, která vede jen k dalšímu zhoršení a podporování předsudků a rasismu vůči Romům.
John Dalhuisen
ředitel Amnesty International pro Evropu a střední Asii

AI i ERRC doporučily slovenské vládě kromě jiného připravit národní plán boje proti diskriminaci a segregaci romských dětí v základním školství či vyhlásit moratorium na zařazování romských dětí do tříd pro osoby s lehkým stupněm mentálního postižení.

AI: Romští žáci dostávají nízkou kvalitu vzdělání

AI a ERRC se zaměřily na čtyři lokality na východním Slovensku, kde podíl romského obyvatelstva patří k nejvyšším v zemi. Podle zprávy vzdělání, které romští žáci dostávají ve speciálních a v segregovaných třídách a školách, má tak nízkou kvalitu, že jen málo jejich absolventů se po ukončení povinné školní docházky může dále vzdělávat.

Slovenské soudy už v roce 2012 zakázaly vytvářet zvláštní třídy pro romské děti v jedné ze škol na východě země. Podle zprávy AI a ERRC se s odstupem čtyř let počet čistě romských tříd téměř zdvojnásobil, což částečně způsobil odchod dětí majoritního obyvatelstva do jiných škol jako reakce na rozhodnutí soudu.

Vydáno pod