Papež požehnal sochu svaté Anežky, kterou mu darovalo Česko

Papež František požehnal během mimořádné audience sochu svaté Anežky, kterou do Vatikánu přivezli zástupci české katolické církve a státu včetně ministra kultury Daniela Hermana. Umělecké dílo bude umístěno ve Vatikánu v Bazilice svatého Petra.

Je to velmi významná událost. Neděje se každý den, aby Česká republika věnovala Svatému stolci dar takového významu.
Daniel Herman

Socha byla papeži předána u příležitosti Svatého roku milosrdenství jako dar českého státu. Umístěna bude v podzemí svatopetrské baziliky v kapli svatých patronů Evropy. Vytvořili ji mladí sochaři z hořické sochařské průmyslové školy.

Svatá Anežka je nejen symbolem české státnosti, ale také odpovědnosti státu vůči nemocným, starým, sociálně slabým a vyloučeným, a v neposlední řadě symbolem milosrdenství. Jako současnice a v jistém smyslu i žačka sv. Františka z Assisi a sv. Kláry z Assisi je svým osudem a svým učením blízká současnému papeži. V listopadu 1989 byla Anežka Česká papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. 

František požehnal sochu svaté Anežky
Zdroj: vatican.va/L'Osservatore Romano

Sochu z vyhnánovského pískovce vyrobili za pět týdnů čtyři studenti hořické školy podle návrhu někdejší studentky Aleny Kubcové z roku 2012. Je již třetí skulpturou tohoto typu. První dvě jsou umístěny v Myštěvsi a v Pavlově. Socha pro papeže je 160 centimetrů vysoká, podstavec na výšku měří 32 centimetrů. I s podstavcem váží zhruba 300 kilogramů.

Svatý rok milosrdenství začal loni 8. prosince. Papež František v tento den slavnostně otevřel Svatou bránu v Bazilice sv. Petra. Řekl k tomu, že „každý, kdo tudy vstoupí (Svatou bránou milosrdenství), bude moci zakusit lásku Boha, který potěšuje, odpouští a dodává naději“. Poslední Svatý rok, v němž mají věřící upevnit svoji víru a najít cestu k odpuštění, měla katolická církev v roce 2000. Tehdy jej vyhlásil papež Jan Pavel II.

Česko věnovalo papeži sochu svaté Anežky (zdroj: ČT24)

Odpoledne odsloužil kardinál Vlk mši v bazilice sv. Jana Křtitele Florentského. Odtud po jejím ukončení zamířilo procesí českých poutníků do baziliky sv. Petra.