Papež odsoudil ideologické manipulace s náboženstvím

Ammán - Papež Benedikt XVI. dnes v mešitě Husajna Bin Talála v Ammánu odsoudil ideologickou manipulaci s náboženstvím k politickým účelům, která může vést k násilí. Nejvyšší představitel římskokatolické církve, který nyní cestuje po Blízkém východě, se v největší jordánské mešitě setkal s vysokými představiteli muslimů.

Benedikt XVI. připustil, že mezi různými náboženskými tradicemi existuje napětí a spory, ale zdůraznil, že skutečným důvodem napětí, rozštěpení a někdy i násilí ve společnosti bývá ideologická manipulace s vírou, často s politickými účely. Důrazně se postavil proti názorům, že náboženství je příčinou rozdělení ve světě a že čím méně pozornosti se mu věnuje, tím lépe. 

Benedikt XVI. v Jordánsku:

„Muslimové a křesťané dnes právě kvůli významu své společné historie, tak často poznamenané neporozuměním, musejí usilovat o to, aby byli známi a uznáváni jako vyznavači Boha, a přitom si musejí být vědomi společného původu všech lidských bytostí a jejich důstojnosti. Křesťané a muslimové mají společně hledat vše spravedlivé a pravdivé.“

Papež už krátce po svém zvolení zdůraznil, že muslimská i křesťanská víra mají společné to, že uznávají posvátný charakter života každého člověka. To jim poskytuje společný základ pro dialog a pro prosazování vzájemné úcty mezi mladými generacemi.

Benedikt XVI. však pobouřil muslimský svět v roce 2006 projevem na univerzitě v Řeznu, kde použil citát byzantského císaře ze 14. století, v němž je naznačeno spojení islámu s násilím. Benedikt se poté několikrát pokusil vztahy s muslimským světem napravit. Několikrát jednal s muslimskými představiteli ve Vatikánu a ještě téhož roku navštívil Turecko, kde se modlil před Modrou mešitou obrácen tváří k Mekce.

Ještě dnes však vlivné Muslimské bratrstvo a jeho politická větev Islámská akční fronta prohlásily, že Benedikt XVI. není vítán, neomluví-li se za své výroky proti islámu.

Papež dnes v rámci pouti po biblických místech na Blízkém východě navštívil horu Nebo, kde prorok Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi a zemřel. Zdůraznil tam, že jeho cesta je připomínkou nerozlučného vztahu mezi katolickou církví a židovským národem, a vyzval k usmíření křesťany a židy.

Z hory Nebo se papež vydal k městu Madaba, kde položil základní kámen univerzity latinského patriarchátu.

Papež Benedikt XVI. navštívil horu Nebo.
Zdroj: ČTK/AP, Pier Paolo Cito
Vydáno pod