Onkologové: Nemocní rakovinou by měli být léčeni „na míru“

Praha - Péče o nemocné s rakovinou by měla být v budoucnu více přizpůsobena konkrétnímu pacientovi, řekla Petra Tesařová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK). Podle ní se to týká onkologické léčby i paliativní péče, jejímž cílem je tišit bolest. Podle onkologů by centra integrované onkologické péče měla úzce spolupracovat s odděleními paliativní péče a hospici. Cílem paliativní léčby je prodloužení života v co nejlepší kvalitě a úleva od obtíží způsobených nemocí ve fázi, kdy už vyléčení není možné.

„Paliativní péče má odstraňovat především příznaky základního onkologického onemocnění, případně nežádoucí účinky onkologické léčby,“ uvedla Tesařová. Sám pacient informuje o tom, jestli je paliativní péče úspěšná a jestli je únosná jeho kvalita života. 

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí Čechů a Češek po srdečně cévních onemocněních, s většinou pozvolným umíráním. Polovina pacientů s rakovinou zemře. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky v ČR ročně onemocní přes 70 000 lidí, téměř 30 000 zemře.


Přednosta Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK profesor Luboš Petruželka představil novinky z mezinárodní konference v americkém Orlandu. Na 30 000 onkologů ze stovky zemí přijalo koncepci péče „na míru“ o každého pacienta. Léčit se má na základě genové charakteristiky nádoru a genové výbavy daného pacienta. Prezident konference Richard Schilsky předpovídá, že se do roku 2030 zvýší výskyt nádorových onemocnění trojnásobně.

Individualizace léčby by podle onkologů měla velmi omezit náklady. Potvrdilo se například, že určitá genová porucha u pacientů s rakovinou konečníku a tlustého střeva způsobí, že cílená molekulární léčba je u nich neúčinná. Tuto poruchu má 40 procent pacientů s daným typem rakoviny, z drahé léčby proto nemají užitek a peníze jsou vynaloženy zbytečně. 

Individualizovaný přístup je podle Petruželky nutný i v konečné fázi choroby. Odstraňování individuálních obtíží, jako jsou bolesti, nevolnost a únavy, může významně přispět k vyšší kvalitě života nemocných. Lékaři by měli pacientovi pomoci mírnit i psychické obtíže, deprese, neurózu, stres.

  • Pacienti autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/45/4416.jpg
  • Rakovinná buňka zdroj: www.alternative-cancer.net http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/165/16475.jpg