Odborná studie: Geneticky modifikované potraviny zdraví neškodí

Brusel - Evropská komise zveřejní výsledky odborné studie geneticky modifikovaných potravin. Podle ní neexistují důkazy, že škodí zdraví. I když studie a její výsledky komisi k ničemu nezavazují, mohou ovlivnit debatu o zrušení zákazu dovozu těchto potravin. Studie totiž vyvrací argumenty odpůrců GMO potravin, že způsobují alergie, mohou mít vliv na imunitní systém nebo že mohou snižovat účinnost antibiotik.

Vědci ale připouštějí, že zatím není možné posoudit dlouhodobé zdravotní dopady. Zpráva podle zpravodajky ČT v Bruselu Barbory Šámalové debatu o zrušení zákazu dovozu geneticky modifikovaných potravin určitě ovlivní. Zatím se v Evropě může pěstovat pouze geneticky modifikovaná kukuřice. Tento týden povolila Evropská komise také pěstování takto upravené sóji.