Nový zákon Kremlu změní nevládní organizace v agenty Západu

Moskva – Hlavní kremelská strana Jednotné Rusko chystá novou zákonnou normu, která má výrazně postihnout ty nevládní organizace, které přijímají jakékoli finanční dary z ciziny. Nový zákon vyčleňuje tyto organizace do zvláštní skupiny a podřizuje je zvlášť pečlivému státnímu dozoru. Veřejně mají být označeny za „zahraniční agenty“. Veškerá jejich veřejná komunikace by musela být zvlášť označena upozorněním, že příslušná organizace je financována z ciziny.

Nový zákon by se měl vztahovat pouze na ta nevládní sdružení, která se zabývají politikou. Přesná definice ale chybí. Postihnout by měl až tisíc spolků, podle agentury RIA Novosti, která se odvolává na kremelské zdroje, by se do seznamu dostala například ruská odbočka protikorupční organizace Transparency International nebo Greenpeace.

V Rusku údajně existuje 230 000 nevládních organizací, z nichž zhruba desetina dostává příspěvky z ciziny. Jen část z nich se ale zabývá politikou.

Podrobit se dohledu, nebo zaplatit pokutu

Podle kritiků nového zákona by za „zahraničního agenta“ mohla být označena i ruská pravoslavná církev, která pobírá dary ze spřátelených zahraničních diecézí.

Nový zákon má být schválen už během července a vstoupit v platnost by měl na podzim. Organizacím, které nesplní podmínky zostřeného dozoru, hrozí vysoké pokuty. V případě, že soud dospěje k závěru, že spolek financovaný z ciziny vyzývá k protiprávním akcím, může jeho statutární zástupce postihnout trest až tří let vězení.

Vydáno pod