Nimitz - admirál, který u Midway rozdrtil Japonce

San Francisco - Americký admirál Chester William Nimitz se proslavil hlavně během 2. světové války. Po japonském útoku na Pearl Harbor a vstupu Spojených států amerických do války se stal vrchním velitelem americké tichomořské flotily. V této funkci pak vyrostl v jednoho z nejvýznamnějších námořních velitelů války v Tichomoří. Při námořní bitvě u Midway rozdrtila Nimitzova flotila podporovaná letectvem japonské válečné loďstvo. Po japonské kapitulaci připlul Nimitz na vlajkové lodi své flotily jménem Missouri do Tokijského zálivu, kde na palubě přijal japonskou kapitulaci. Slavný admirál zemřel 20. února 1966 a jeho ostatky jsou uloženy v San Francisku. Jeho jméno nese i slavná letadlová loď Nimitz.

Poté, co Nimitz vystudoval Akademii válečného loďstva v Annapolisu, nastoupil v hodnosti lodního poručíka k americkému válečnému loďstvu v Asii. Během několika let se stal velitelem torpédoborce Decatour. Po návratu do Spojených států pak nastoupil k ponorkovému loďstvu, kde spolupracoval na vývoji americké dieselové ponorky. Coby člen posádky ponorky Maumee se po vstupu USA do bojů první světové války Chester Nimitz účastnil bojů v Atlantiku, v roce se pak stal zástupcem velitele amerického ponorkového loďstva.

V období mezi dvěma světovými válkami působil Nimitz na různých postech v ponorkovém a námořním loďstvu. Po japonském útoku na Pearl Harbor a vstupu Spojených států amerických do druhé světové války získal funkci velitele americké tichomořské flotily, a stal se tak jedním z nejvýznamnějších námořních velitelů druhé světové války v Tichomoří. První významné vojenské akce pod Nimitzovým vedením jsou pak datovány rokem 1942, kdy nechal ze svých letadlových lodí bombardovat Gilbertovy a Marshallovy ostrovy. Dalším významným počinem Nimitzovy tichomořské flotily je bitva v Korálovém moři.

Jedním z rozhodujících momentů druhé světové války v Tichomoří je pak námořní bitva u Midway, kde Nimitzova flotila podporovaná letectvem rozdrtí japonské válečné loďstvo. Potom Nimitzovo loďstvo obsazuje Gilbertovy a Marshallovy ostrovy. S počátkem posledního roku války obrací Nimitz svoji pozornost proti japonským ostrovům Iwo Džima a Okinawa, poté se Nimitzova tichomořská flotila připravuje na vpád do Japonska, k samotnému útoku ale již nedojde.

Po svržení atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki Japonsko kapituluje. Po skončení druhé světové války se admirál Chester Nimitz vrací do Spojených států, kde působí jako velitel námořních operací. Poté působí nějaký čas jako poradce amerického ministerstva válečného loďstva a jako komisař OSN v Kašmíru.

  • Letadlová loď Enterprise: Pearl Harbor autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/814/81368.jpg
  • Letadlová loď Enterprise: Pearl Harbor autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/814/81370.jpg
  • Pohled na přístav Pearl Harbor autor: ČT24, zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/563/56299.jpg
Vydáno pod