Němečtí vysídlenci požadují od vlády kompenzace za nucené nasazení

Berlín - Němečtí pováleční vysídlenci žádají vládu, aby je odškodnila za nucené práce, k nimž byli nasazeni bezprostředně po skončení druhé světové války. Berlínský kabinet by se k nim prý měl zachovat stejným způsobem jako k někdejším sovětským válečným zajatcům, o jejichž odškodnění rozhodl minulý týden. Pracovní tábory pro Němce vznikly po druhé světové válce zejména na území Československa, Polska nebo Jugoslávie.

Svaz vyhnanců (BdV), který je zastřešující organizací německých vysídlenců ze zemí střední a východní Evropy, označil rozhodnutí německé vlády odškodnit někdejší sovětské zajatce za krok správným směrem. „Podobný 'stín zapomnění' jako na sovětských zajatcích leží také na osudu mnoha Němců, kteří byli bezprostředně po druhé světové válce obětí násilí, svévole a nucené a otrocké práce,“ sdělil předseda BdV Bernd Fabritius.
 
V táborech byli zadržováni váleční zajatci, spolupracovníci s nacistickým režimem i civilisté. Zajatci v táborech byli později na základě dohody vítězných mocností vysídleni do Německa. „Tehdy to byli převážně civilisté, kteří jen kvůli svému německému občanství nebo kvůli přítomnosti k německé národnostní skupině posloužili jako žijící reparace a museli odpracovat německé válečné dluhy. Dodnes kvůli tomu trpí traumaty,“ uvedl Fabritius.

Předseda BdV Bernd Fabritius: „Tito lidé se konečně potřebují dočkat jasného gesta uznání a ocenění od Německa, místo něhož nesli po válce odpovědnost.“

Fabritius žádá německou vládu o vytvoření zvláštního fondu, který by takto postiženým Němcům vyplatil odškodné. Podle něj zůstává naživu už jen velmi málo takových osob a je třeba je odškodnit, než bude pozdě.

Německá vláda minulý týden rozhodla, že vyplatí dohromady deset milionů eur (273 milionů Kč) a odškodném zhruba 4000 dosud žijícím někdejším sovětským válečným zajatcům. Kompenzace mají být vyplaceny za utrpení, které museli zajatci nacistů přestát.