Němečtí katolíci odškodní oběti zneužívání

Berlín - Německá katolická církev hodlá odškodnit oběti sexuálního zneužívání kněžími v uplynulých desetiletích částkou až 5 000 eur (120 tisíc korun). U zvláště tvrdě postižených obětí by tato částka mohla být dokonce ještě vyšší a církev by také mohla hradit případné náklady na jejich psychoterapii. Podle německé biskupské konference se chce církev postavit čelem i k té většině případů, které jsou již právně promlčené a oběti se nemohou domáhat odškodného soudně. Žádost o odškodnění si mohou poškození podat od 10. března. Návrh církve ale v Německu vyvolal smíšené reakce.

Německá vláda svolala loni v dubnu kulatý stůl věnovaný boji proti sexuálnímu zneužívání nezletilých v řadách církve. Předseda německé biskupské konference arcibiskup Robert Zollitsch se obětem omluvil.

Návrh na odškodné vyvolal rozpačité reakce

Reportáž Evy Pláničkové (zdroj: ČT24)

Peníze na odškodné půjdou přímo z kapes trýznitelů. Když už nežijí nebo na to nebudou mít, obnos vyrovná farnost. Oběti zneužívání ale namítají, že částka je za zničený život příliš malá. „Hlavně pro ty, kteří těm traumatizujícím zážitkům byli vystaveni dlouhodobě, je to další zklamání. V Rakousku přece dávají až 25 tisíc,“ namítá předseda spolku obětí zneužívání Ralph-Alfred Böttcher. Z nabídky katolíků je rozpačitá i německá vláda. „Žádáme zřízení společného fondu všech zainteresovaných institucí. Není šťastné teď operovat s konkrétními sumami,“ říká německá ministryně spravedlnosti Sabine Leutheusserová-Schnarrenbergerová.

Německo bylo jednou z řady zemí, které loni naplno zasáhla vlna veřejných oznámení obětí, že byly v některém z církevních zařízení kněžími nebo laickými zaměstnanci sexuálně zneužity. Skandál kolem zneužívání dětí a mládeže na církevních školách v 80. letech minulého století začal v Německu v jezuitském gymnáziu Canisius Kolleg v Berlíně, postupně se pak rozšířil i na další instituce a ústavy a také do protestantských církví, které také nezůstaly ušetřeny. Hlásili se i postižení z předchozích desetiletí.

Německá katolická církev již loni v září oznámila, že je připravena finančně odškodnit oběti sexuálního zneužívání. Diskutovalo se jen o částce a formě jejího poskytnutí. Jezuitský řád v Německu se rozhodl již loni nezávisle na biskupské konferenci nabídnout finanční odškodnění obětem sexuálního zneužívání ve svých zařízeních.

Za pedofilii odsoudili na 15 let italského kněze

V Římě byl dnes odsouzen k 15 letům a čtyřem měsícům vězení italský kněz Ruggero Ciotti za to, že v letech 1998 až 2008 pohlavně zneužil sedm dětí. Mluvčí Vatikánu Federik Lomardi k případu upřesnil, že farnost tohoto kněze nespadá pod římskou diecézi, jejímž biskupem je papež, ale pod sousední diecézi Proto a Santa Rufina. Ciotti byl odsouzen za to, že po dobu deseti let zneužíval děti, které mu byly svěřeny, zejména při výletech a táboření pořádaných farností.

  • Protest obětí církevního zneužívání autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/24/2368/236798.jpg
  • Německé jezuitské gymnázium Canisius-Kolleg autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/15/1431/143096.jpg
Vydáno pod