Němečtí diplomaté se podíleli na vyhlazování Židů

Berlín - Německé ministerstvo zahraničí se v době druhé světové války aktivně podílelo na vyhlazování Židů v Evropě. Odhalila to nová obsáhlá studie německých historiků. Shromážděnými důkazy vyvracejí poválečná tvrzení většiny diplomatů, že se o holocaustu dozvěděli až zpětně. Dokument bude zveřejněn v plném znění ve čtvrtek.

Němci přepisují svou historii. Poprvé naplno říkají, že od třicátých let se ministerstvo zahraničí aktivně zapojilo do Hitlerovy protižidovské politiky. Diplomaté během školení navštěvovali Hitlerovo sídlo v Obersalzbergu a pravidelně se jezdilo do koncentračního tábora Dachau. 

„Studie ukazuje, že od roku 1933 se ministerstvo zahraničí podílelo na násilné politice národního socialismu. Aktivně se zapojovalo do pronásledování a vyvražďování evropských židů a bylo tak zločineckou organizací,“ popisuje historik Eckart Conze.

Němečtí diplomaté se podíleli na holocaustu (zdroj: ČT24)

Dokument má 900 stran. Současný ministr zahraničí bádání historiků ocenil, bez ohledu na to, že vrhá špatné světlo na minulost úřadu. „Studie bude součástí povinné četby budoucích diplomatů. Obsahuje šokující odhalení o tom, jak hluboce se nejvyšší diplomaté zapojovali do diktatury a zločinů třetí říše. Otevírá diskusi, která se povede ještě hodně dlouho,“ očekává šéf německé diplomacie Guido Westerwelle.

Vypracování studie zadal nezávislé komisi před pěti lety jeho tehdejší předchůdce Joschka Fischer kvůli sporu, který vedl se sedmdesáti zaměstnanci ministerstva kvůli svému rozhodnutí neuctívat už památku diplomatů, kteří byli členy nacistické strany.