Napoleon možná zemřel na intoxikaci ledvin

Aalborg (Dánsko) - Byl Napoleon otráven? Zemřel na rakovinu? Dánský lékař, expert na nefrologii a přední odborník na dialýzu Arne Soerensen, listuje tisícovkami svých poznámek sepsaných během padesáti let bádání kolem bývalého císaře, jeho diagnóza je nezvratná. Ve své knize Napoleons Nyrer (Napoleonovy ledviny), která vyšla v květnu, vyloučil mýty obklopující jeho smrt a prohlásil, že jednapadesátiletý muž zemřel na intoxikaci ledvin, nikoli na otravu arzenem nebo rakovinu žaludku. Napsala o tom agentura AFP.

„Nejsem dějepisec, ale lékař a milovník historie, Napoleonův zdravotní stav jsem studoval od jeho dětství až do smrti,“ říká Soerensen. Od doby, kdy ukončil studia, až do dneška si zakoupil a zapůjčil dánský lékař na 2000 publikací týkajících se Napoleona. Denně stráví studiem tři až čtyři hodiny.

Dánský nefrolog podrobně analyzoval vývoj Napoleonovy nemoci a všechny bitvy a konstatoval, že zde existoval vztah příčina-důsledek. Napoleon navíc o všem rozhodoval sám, jeho maršálové z něho měli strach a neodvažovali se nic podniknout, uvádí lékař.

„Ve svých 60 bitvách měl tytéž urinární příznaky, které měly vliv na jeho rozhodovací schopnosti, jak tomu bylo v bitvě u Borodina 7. září 1812, kdy byl apatický a duchem nepřítomný,“ vysvětluje. Bitva u Borodina byla největší a nejkrvavější jednodenní bitvou napoleonských válek. Proti Napoleonovi tu stál ruský vojevůdce Michail Kutuzov. Výsledek byl nerozhodný a později následovalo stažení Napoleona z Ruska provázené těžkými ztrátami. Francouzský císař byl hluboce zasažen nemocí a byl otupělý a nerozhodný také při osudové bitvě u Waterloo 18. června 1815.

Urinární problémy prý provázely Napoleona celý život

Napoleon měl zdravotní problémy od svých tří let. Podle jeho matky byl agresivní a jeho kamarádi s ním těžko vycházeli, říká Arne Soerensen. Je přesvědčen, že bývalý císař trpěl urinárními poruchami celý život. Měl zúžení kolem urinárního kanálku, chronické infekce atrofovaného močového měchýře, ledvinovou chorobu, obstruktivní nefropatii (ztráta ledvinové funkce), která vyvolala žaludeční vřed a komplikace, které byly smrtelné, uvádí lékař.

„Byl to muž ve zbědovaném stavu, svou nemoc však skrýval podobně jako jiní velcí muži, například bývalý americký prezident Franklin Delano Roosevelt, který zemřel na nádor na mozku,“ konstatuje Soerensen.