Mamuti zřejmě vyhynuli i kvůli pádu meteoritů

Washington – Před 13 tisíci lety dopadly na Zemi meteority, které způsobily výrazné změny na povrchu planety. V jejich důsledku vyhynuli mamuti, což vedlo k rozpadu tzv. cloviské prehistorické společnosti, která osídlila Severní Ameriku. Důkazem dopadu meteoritu na kontinent jsou podle amerických archeologů půdy bohaté na diamanty pocházející z vesmíru.

O teorii, podle které mamuti vyhynuli kvůli dopadu meteoritů se začalo hovořit v roce 2007. Tehdy tento názor prezentovalo šestnáct různých institucí.

„Tyto objevy jsou solidním dokladem dopadu meteoritů před 12 900 lety, který měl nedozírné ekologické následky na rostlinách, zvířatech i lidech na území celé severní Ameriky,“ vysvětlil archeolog Douglas Kenneth z Oregonské univerzity, spoluautor studie, o níž píše poslední číslo časopisu Science.

Jedno z nalezišť tzv. nano-diamanty, které nevznikly na Zemi, přímo kryj pozůstatky cloviské kultury na velmi bohatém archeologickém nalezišti v Murray Springs v Arizoně.

Členové cloviské kultury se živili lovem a sběrem plodů. Vrchol prožívala v době před 13 200 až 12 900 lety. Právě s dobem konce této společnosti spojují vědci okamžik pádu meteoritu. Příslušníci cloviské kultury osídlili rozsáhlé oblasti představující území dnešních Spojených států, Mexika a Střední Ameriky. Na americký kontinent přešli z Asie po pevninském mostu v místech dnešního Beringova průlivu.

Vydáno pod