Kulohlavci se opět vrhali na břeh

Wellington - Na pobřeží Nového Zélandu uvízlo přes sto kulohlavců černých. Po příjezdu záchranářů polovina kytovců ještě žila, ale už nebylo možné je vrátit do oceánu. Veterináři je proto museli utratit. Umírání velryb na odlehlých plážích Nového Zélandu je častým jevem. Vědci pro to zatím nemají vysvětlení.

Na pláži bylo relativně daleko od moře 107 zvířat a s pokračujícím odlivem je do příchodu dalších záchranářů prý nebylo možné udržet naživu. Pracovníci úřadu pak 48 kusů utratili.

Pláže Nového Zélandu patří k místům s největším výskytem uvázlých kytovců, většinou se k pevnině dostanou během migrace z antarktických vod. V lednu pošlo nebo muselo být utraceno 24 velryb, které se dostaly na souš v zátoce Parengarenga na Severním ostrově Nového Zélandu.