Konference v Kodani: Jak zastavit klimatické změny a neomezit průmysl?

Kodaň - V Kodani začíná třídenní konference s názvem: Od Kjóta do Kodaně - konfrontace globálního oteplování a dosažení energetické bezpečnosti. O globálních klimatických změnách přijede diskutovat třeba bývalý britský premiér Tony Blair, dřívější generální tajemník OSN Kofi Annan nebo předseda Evropské komise José Barroso.

Už v prosinci Kodaň hostí konferenci OSN, ze které má vzejít nástupce Kjótského protokolu o omezování emisí. Jestli se státníkům podaří najít cestu, která zpomalí globální změnu klimatu, ale teď není vůbec jasné. Kvůli ekonomické krizi chybí peníze - především v chudých zemích, kterým hrozí přírodní katastrofy. 

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun:

„Setkal jsem se s rodinami, jejichž úrodu zničilo sucho, viděl jsem děti, které o domovy připravily záplavy a bouře, viděl jsem hořící lesy a tající ledovce. Miliardám lidí hrozí nebezpečí.“

V Kodani začíná konference o klimatických změnách (zdroj: ČT24)


Za jeden z nejzávažnějších důsledků změny klimatu je považováno tání ledovců a zvyšování hladiny moří. Nová smlouva, na které by se měly státy dohodnout v prosinci, má především řešit, jak největší znečišťovatelé světa omezí nebo alespoň sníží své emise. Otázkou ale také zůstává, jak zároveň neomezit průmyslový růst.