Knihovna, kam se podíváš. Česko je světový unikát, píší New York Times

Česká republika má nejhustší síť knihoven na světě. Ukázal to podle The New York Times průzkum Nadace Billa a Melindy Gatesových. Knihoven je tu více než základních škol. Na 1971 lidí připadá jedna. To je například desetkrát více než ve Spojených státech, kde je jedna knihovna na 19 583 lidí, píše list.

A proč tolik knihoven? Noviny připomínají zákon, podle kterého byly desítky let povinné v každé obci. Zákon vešel v účinnost v roce 1919. Cílem bylo zpřístupnit široké vrstvě lidí vzdělání.

Zákon přežil německou okupaci, komunistickou éru i rozdělení Československa, píše list. Důvodem jeho zrušení byly až úspory. Od roku 2001 se z počtu 6019 knihoven zavřelo nebo bylo sloučeno deset procent z nich.

„Češi si vytvořili silný návyk číst. Dnes platí, že ti, kteří chodí do knihovny, si zároveň kupují více knih než ostatní. Průměrně jedenáct ročně,“ uvedl ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter.

Podle The New York Times se knihovny v Česku snaží jít s dobou a slouží tak k více účelům než jen k půjčování knih. Často jsou využívány jako volební místnosti, místo setkávání, pořádají se v nich výstavy, některé nabízejí třeba i počítačové kurzy.