Jak by fungovalo Německo podle volebních slibů? Navštivte výstavu Utopie

Hamburk - Němci se pokusili upoutat voliče nestandardním způsobem. Politické strany za pomoci modelářů vytvořily miniaturní světy svých představ a vznikla tak unikátní hamburská výstava Utopie. Zde na metru čtverečním představily voličům své volební programy. O své pravdě se tak snaží přesvědčit i ty voliče, kteří politické programy zásadně nečtou. Za vším stojí Frederik Braun, který politiky na tuto myšlenku přivedl.

Právě Frederik Braun má zvláštní povolání - zhmotňuje své sny. Napřed si splnil plán z dětství mít největší železniční model všech dob. Teď k němu připojil i svět, o kterém sní dospělí – projekt Utopie. „Oslovili jsme politické strany, aby vytvořily ideální Německo podle svých volebních programů. Tak vzniklo 6 různých vizí,“ vysvětluje Braun, jak se výstava připravovala. 

Dvacet modelářů stavělo Utopii 5 tisíc hodin. Vše se dělo podle instrukcí a za vydatné pomoci politických špiček. A jaký je výsledek? Minisvět vypadá skoro jako skutečnost, avšak funguje o hodně lépe. U zelených pankeři popíjejí s policisty, staří a mladí žijí spolu a díky zdravým bioproduktům také dlouho. Bavorská CSU otevřela pivní stan rovnou u Braniborské brány v Berlíně. Liberálové oddávají homosexuály a pohřbívají zbytečné dopravní značky. U postkomunistů probíhá akce Z- společná stavba školky. A emancipované sociální demokratky se živí jako tesařky a automechaničky. 

Reportáž Hany Scharffové (zdroj: ČT24)

Část věnovaná programu SPD zobrazuje podle svého obchodního vedoucího vizi strany – plnou zaměstnanost. Jinak charakterizuje vizí CDU její generální tajemník: „Našich 10 000 postaviček ukazuje, že nejvíc v zemi potřebujeme soudržnost.“ 

Zatímco oficiální volby proběhnou až 27. září, v Utopii se volí už teď. Nicméně na ty skutečné volební výsledky si Němci musí ještě počkat. Až po volbách se totiž ukáže, které ze svých slibů mínily politické strany vážně a které byly jen z říše Utopie.

  • Hamburská výstava Utopie autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1125/112460.jpg
  • Hamburská výstava Utopie autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/12/1125/112459.jpg