Hodnocení OSN: Česko se dočkalo pochvaly za vepřín, zabrat má v boji s rasismem

Studio ČT24 s Kateřinou Šaldovou z Amnesty International (zdroj: ČT24)

Česko by mělo zapracovat na integraci Romů do společnosti a lépe bojovat s rasismem, xenofobií a islamofobií. Praze to doporučily ostatní členské země Organizace spojených národů (OSN). Ocenily naopak dohodu na odkoupení vepřína v Letech u Písku nebo pokrok, kterého Česko dosáhlo v integraci dětí se znevýhodněním do vzdělávacího systému.

Doporučení, která nejsou závazná, Česku dalo několik desítek zemí. Řada z nich ocenila pokrok v integraci dětí se znevýhodněním včetně romských dětí do vzdělávacího systému v rámci projektu takzvané inkluze.

Zároveň doporučily, aby Česko na pokračování tohoto projektu uvolnilo dostatek finančních prostředků i pracovníků. Například podle Belgie v Česku nadále dochází k segregaci romských dětí, Čína uvedla, že diskriminace Romů je v ČR „systematická“.

Zvýšit své úsilí by podle doporučení některých zemí měla Česká republika v boji proti násilné trestné činnosti páchané z nenávisti a proti údajně rostoucímu rasismu a xenofobii ve společnosti.

Několik zemí výslovně doporučilo bojovat s předsudky vůči žadatelům o azyl a příslušníkům menšin, především Romům. Nenávistné výroky by měli politici a úřady rezolutně odsoudit, doporučily například Spojené státy.

Boj s islamofobií, domácím násilím i přeplněnými věznicemi

Řada převážně muslimských zemí včetně Turecka, Indonésie či Íránu doporučila Česku bojovat s islamofobií, která je podle nich na vzestupu. Prostředkem v tomto boji by měla být mimo jiné osvěta. Izrael Česku doporučil, aby navázalo novým projektem na vládní kampaň proti nenávisti, která letos skončila.

Další doporučení se týkala pokračování úsilí o dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů ve společnosti, boje proti domácímu násilí či řešení problému přeplněných věznic. Několik zemí vyzvalo k odškodnění romských žen za nedobrovolné sterilizace. Delegace USA výslovně ocenila dohodu české vlády o odkoupení vepřína v Letech u Písku, který stojí na místě bývalého romského koncentračního tábora.

Při posledním hodnocení Česko dostalo 136 doporučení

Takzvaný univerzální periodický přezkum, kterému se Česko na půdě OSN v Ženevě podrobilo, je procedura, která se zaměřuje na hodnocení stavu lidských práv ve všech 193 členských státech mezinárodní organizace.

Situaci přezkoumávají vždy po zhruba čtyřech a půl letech ostatní země a nevládní organizace. První zasedání se konalo v dubnu 2008. Česko posouzením prošlo v letech 2008 a 2012.

Podle vedoucí české delegace, náměstkyně ministra pro lidská práva Martiny Štěpánkové, Česko při posledním přezkumu dostalo 136 doporučení a 129 z nich splnilo. Připustila ale, že začlenění Romů do společnosti i rostoucí nenávist vůči menšinám a cizincům představuje pro zemi velkou výzvu. 

Vydáno pod