Fukušima zůstává hrozbou, zemětřesení by bylo katastrofa

Tokio – Případné další otřesy půdy v zóně poškozené jaderné elektrárny Fukušima na severovýchodě Japonska by mohly během několika hodin způsobit novou katastrofu. Ve své zprávě před tím varoval japonský úřad pro jadernou bezpečnost.

Dokument potvrzuje, že i víc než půl roku po jaderné havárii způsobené zemětřesením a následnou vlnou tsunami není situace v postižené oblasti bezpečná. Pokud by okolí fukušimské elektrárny znovu postihlo zemětřesení, mohla by z poškozeného čtvrtého reaktoru uniknout chladicí kapalina a palivové tyče by se roztavily. Do dvou hodin by se začaly rozpadat a do osmi rozpouštět, což by způsobilo vysokou radiaci. Japonská agentura k takovým závěrům dospěla na základě počítačové simulace.

Odhad je součástí několikasetstránkové studie, která analyzuje i desítky jiných katastrofických scénářů. Ze zprávy vyplývá, že čtyři měsíce po ukončení zpevňovacích prací na postiženém reaktoru je tamější situace nadále nestabilní.

Do osmi hodin by teplota stoupla na 2 800 stupňů

Simulace vycházela z předpokladu, že nové otřesy poškodí nádrž s chladicí vodou, v níž je v posledním podlaží reaktorové budovy umístěno vyhořelé palivo. Jakmile by po zemětřesení voda z chladicí nádrže vlivem prasklin odtekla, tyče se začnou přehřívat a uvolňovat radioaktivitu. Do osmi hodin by jejich teplota mohla dosáhnout 2 800 stupňů Celsia.

V okolí fukušimské elektrárny byly provedeny rozsáhlé dekontaminační práce. První reaktor je pevně pokryt speciálním plastovým obalem, který nepropouští radioaktivitu. S obdobným opatřením se počítá i na ostatních třech reaktorových budovách. Z okolí elektrárny byly evakuovány desetitisíce lidí.