Fremr: Mezinárodnímu trestnímu soudu chci přinést nový vítr

Praha – Česká justice má v nejvyšších patrech mezinárodního soudnictví jen pár zástupců. Jeden z nich, Robert Fremr, se nyní vrátil coby soudce Nejvyššího soudu. Jak dlouho se v Česku zdrží, ale není jasné. Bývalý soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR) totiž chce přinést čerstvý vítr do nejvyšších pater mezinárodního trestního soudnictví, tedy do Mezinárodního trestního soudu (MTS) sídlícího v nizozemském Haagu, kam byl zvolen.

„Byla to velká čest, velké privilegium. To, že český kandidát uspěl ve výběru soudců, bylo uznáním české justici,“ říká Fremr o svém zvolení do Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Fremr soudil dva případy v letech 2006 až 2008 a poté případ třetí od roku 2010 do června letošního roku. 

První byl případ rwandského prokurátora, který místo aby dodržoval právo, tak se postavil na stranu pachatelů genocidy. Sám osobně vedl několik masakrů. Druhý byl příklad oblíbeného rwandského umělce Simona Bikindiho. Ten měl svými písněmi provokovat a iniciovat genocidu. Odsouzen byl nakonec pouze za to, že osobně tlampačem vyzýval skupinu Hutuů k masakru.

Robert Fremr o svém působení u ICTR:

„Vidím úspěch v tom, že skutečně tady bylo velice důkladně pojmenévano zlo. Vše je zdokumentované, veškerá jednání jsou zachycena na videu. Sám ale vidím nedostatek v tom, že před tribunálem nestál ani jeden Tutsi, protože někteří se také dopouštěli zločinů, které před tribunál patřily.“

Třetí pak byl případ armádního důstojníka stojícího v čele školicího střediska. Ten měl po vypuknutí genocidy proměnit tamní studenty ve vojáky, kteří pod jeho rozkazy měli vraždit Tutsie. V tomto případě není však soud ukončen.

Na konci loňského roku byl Fremr zvolen jako soudce haagského tribunálu

Zkušenost z ICTR měla vliv na Fremrovo další působení v oboru. „Mělo to velký vliv na mou kandidaturu k haagskému tribunálu, kde byla sháňka po někom, kdo má praktické zkušenosti z mezinárodního soudnictví,“ konstatuje Fremr a dodává, že si nedělá iluze, že by nějak zásadně změnil fungování Mezinárodního trestního soudu, kam byl úspěšně zvolen.

Volební kampaň Fremr podle svých slov budoval na velice opatrné kritice současné činnosti MTS. Ten se prý dopouští stejných chyb jako ICTR na začátku své činnosti, tedy že má velké průtahy v řešených případech. „Kampaň jsem tak založil na tom, že bych přinesl nový vítr a metody, které se osvědčily ve Rwnadě,“ uzavírá Fremr.

Rozhovor s Robertem Fremrem (zdroj: ČT24)