Evropští poslanci si došlápnou na nezodpovědné řidiče

Brusel - Pokud Čech překročí rychlostní limit na německé dálnici a kamera to zaznamená, mohla by se v jeho poštovní schránce brzy objevit výzva k zaplacení pokuty od německé policie. To se zatím téměř nestávalo. Jeden z klíčových výborů Evropského parlamentu totiž schválil směrnici, která výrazně zjednodušuje vybírání pokut napříč členskými státy unie.

Poslanci podle svých slov věří, že přijetí těchto opatření přispěje ke splnění unijního cíle, že do roku 2010 klesne počet mrtvých na silnicích o polovinu. Přestupky jako překračování rychlosti, jízda v opilosti, nezapnutý bezpečnostní pás a projetí vozu na červenou, přitom zodpovídají za 75 procent úmrtí na silnicích ročně.

Parlamentní výbor se pro přijetí nového zákona vyslovil jednomyslně. Dá se tak očekávat, že s návrhem bude souhlasit i celý parlament během plenárního zasedání. Směrnici však ještě musí schválit členské státy.

Policisté a úřady nebyli schopni efektivně identifikovat majitele vozu, natož řidiče. V současnosti totiž neexistuje pro tento případ účinný mechanismus, v němž by si státy předávaly podobné informace. Celá procedura je tak velmi pomalá a také drahá.

Nová směrnice ovšem se zřízením podobného elektronického systému počítá. Státy by si v jeho rámci měly vyměňovat informace například o státních poznávacích značkách a jménech majitelů vozidel.

Pokud tak německý policista zjistí, že český řidič spáchá přestupek, v systému si zjistí základní informace a kontaktuje úřady členského státu, kde je vozidlo registrováno. Ty informace ověří a zašlou majiteli vozu pokutu.

Na výzvě k zaplacení pokuty přitom bude uvedeno i jméno úřadu, který o udělení pokuty rozhodl a pravidla pro případné odvolání. V případě, že by se řidič rozhodl, že peníze neuhradí, bude na něm pokuta vymáhána úplně stejně jako na řidičích jeho domovského státu.

EU se už před lety dohodla na vzájemném uznávání peněžitých trestů a pokut. Před třemi roky pak dokonce přijala rámcové rozhodnutí k tomu, jak pokuty vymáhat. Problém ale je, že v různých státech je uplatňováno různě a v podstatě nefunguje.