Čínští senioři mohou své děti žalovat za nedostatek citu

Peking - Čínské děti jsou povinny navštěvovat své stárnoucí rodiče nebo s nimi alespoň být v kontaktu, jinak jim hrozí soud. Čína v současnosti čelí rostoucím těžkostem v péči o svou stárnoucí populaci, proto dnes vstoupila v platnost úprava zákona, díky kterému mohou rodiče žalovat své potomky za nedostatek „citové podpory“.

Zákon nestanovil, jak často jsou děti povinny rodiče navštěvovat, ani nevyjasňuje tresty pro ty, kdo tak nebudou činit. Prvotním smyslem je na problematiku upozornit, řekl profesor práv Siao Ťin-ming. „Jeho smyslem je hlavně upozornit na právo starších lidí požádat o citovou podporu. Chceme zdůraznit, že taková potřeba tu existuje,“ dodal.

Čínský parlament schválil změnu zákona loni v prosinci po stále častějších zprávách o starých rodičích, které jejich děti opustily, nebo je zcela zanedbávají. Znění zákona uvádí, že potomci rodičů starších 60 let by měli dohlédnout na to, zda jsou naplňovány jejich denní, finanční i duchovní potřeby.  

Domovy důchodců v Číně zatím běžné nejsou

Ačkoli respekt ke starším lidem je v čínské kultuře zakořeněný, tři desetiletí tržních reforem urychlila rozpad některých klasických hodnot včetně tradičního pojetí široké rodiny, která se o své stárnoucí členy stará. Dostupných alternativ v podobě domovů důchodců nebo domů s pečovatelskou službou je v zemi stále málo.  

Počet čínských seniorů prudce stoupá a očekává se, že ze současných 185 milionů vzroste do roku 2053 na 487 milionů, tedy 35 procent populace. Nárůst je způsoben jak prodlužující se průměrnou délkou života - ze 41 let na 73 let během posledních pěti desetiletí - tak rodinnou politikou, která počet potomků pro většinu rodin omezuje na jedno dítě.