Chudý farmář se stal králem bolivijských černochů

Bolívie – Novým králem konžského kmene se stal chudý farmář, u kterého testy prokázaly, že je potomkem afrického panovníka. Prapředek Julia Pineda, africký vladař, byl v době španělské koloniální nadvlády zavlečen do Ameriky jako otrok. V jeho potomkovi získala chudá bolivijská černošská komunita po mnoha desítkách let svého krále. Platnost rodové linie uznaly i bolivijské úřady.

„Julio Pinedo je potomkem prvního otrockého krále Bonifáce I., jehož otec byl panovníkem v Africe. Do Bolívie přijel jako otrok, ale ve skutečnosti byl korunní princ konžského kmene,“ tvrdí Alejandro Zapata, generální tajemník prefektury La Paz.

Nástupnictví si v Bolívii porobení potomci konžských vladařů po dvě stě let předávali z generace na generaci. Tradice upadla v zapomnění až po roce 1951, kdy zemřel děd současného krále.

Bolivijský prezident Evo Morales je sám potomkem indiánského kmene, a pro menšiny má pochopení. Pinedovi se dostane stejných výsad, jaké jsou vyhrazeny ministrům. „Jsem šťastný, protože kolem sebe vidím bratrství všech Bolivijců. Doufám, že jednou provždy zapomeneme na nesmyslnou diskriminaci,“ zaznělo v prohlášení nového bolivijského černošského krále.

Vydáno pod