Archeologové objevili v USA pohřební jámu prehistorických indiánů

Washington - Američtí archeologové objevili na jihovýchodě USA vzácný doklad kremace z prehistorických dob. Pohřební jáma se nachází v hloubce pouhých 60 centimetrů v písečné vrstvě a na povrch se dostala následkem eroze kolmé stěny útesu.

Vědci se původně domnívali, že nález lze datovat do období mezi 1000 a 3000 lety, a to vzhledem ke keramickým střepům, které v jeho blízkosti ležely. Následná uhlíková analýza sice naznačila, že by mohl být mladší, badatelé ale stále mají za to, že jde o prehistorickou záležitost předcházející příchodu prvních evropských průzkumníků do oblasti dnešního amerického státu Georgia v roce 1520.

Archeologové předpokládají, že američtí indiáni využívali tuto jámu ke kremaci svých mrtvých. „Jde o zvláštní druh pohřbu,“ komentuje nález archeolog Tom Gresham. „Indiánské kmeny sice pohřbívaly své mrtvé různými způsoby, kremace je u nich ale něco opravdu mimořádného,“ říká. 

Jáma se nalézá na ostrově Ossabaw vzdáleném od pobřeží u města Savannah asi deset kilometrů. Je to jedna z mála oblastí, která si dodnes uchovala poměrně nedotčený původní ráz. Volně zde žijí divoká prasata, jeleni a pásovci i osli; zbytky někdejší otrokářské plantáže a bývalých valů vybudovaných indiány kryjí mohutné duby. 

Z nálezů vědci usoudili, že lidé přišli na ostrov před více než čtyřmi tisíci lety. Indiáni pravděpodobně byli první, kdo toto místo využil jako zimní tábořiště. Živili se zde korýši, než se opět vydali na pevninu, kde na jaře lovili jeleny. 

Podle Dava Crasse ovšem typická zdejší indiánská pohřebiště obsahují netknuté lidské kosti - na rozdíl od kremační jámy. Ta by podle archeologů měla pocházet z období od roku 1000 před naším letopočtem až do roku 900 našeho letopočtu. Vědci předpokládají, že přesné časové určení nálezu jim pomůže objasnit připravovaná uhlíková analýza dřevěného uhlí, které v jámě nalezli. 

„Mimořádnost tohoto nálezu spočívá v tom, že zde byly zjevně spáleny ostatky zesnulého, a to, co zbylo, bylo pravděpodobně z jámy vyjmuto a pohřbeno někde jinde,“ upozorňuje doktor Crass. 

Několik lidských kosterních ostatků, které vědci v místě nalezli, ještě projde zkoumáním, aby bylo možné určit, zda náleží jedné osobě či více lidem. Až se tak stane, budou ostatky opět pohřbeny, a to ve spolupráci s Radou pro záležitosti amerických indiánů, ujišťuje Crass.