Trikolora k tématu Covid-19

Ohrožené chránit, nemocné léčit, zdravé nechat žít. Očkování musí být dobrovolné, bez zvýhodňování očkovaných. Žádné další lockdowny. Děti bez roušek a testů.

Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít.

Učiníme vše, abychom chránili lidské životy, ale zároveň neohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak silně poznamenány omezujícími opatřeními vlády.

Musíme se připravit na postcovidové období, to znamená zahojit ekonomiku a obnovit společenský život. Musíme umožnit svobodný pohyb obyvatel bez jakýchkoliv omezení. Zároveň musíme jednou provždy ukončit chaotický boj s pandemií Covid-19, založený na plošných restrikcích, omezování svobody a lockdownech. Nahradíme ho bojem pomocí léčby, ochrany rizikových skupin a dobrovolného očkování.

Současně neumožníme další pokračování či znovuzavedení restrikcí a lockdownů ani zavírání škol. Zrušíme totalitní pandemický zákon. Odmítneme zavedení covid pasu na území ČR, budeme tento postoj hájit i před EU. Necháme otevřené školy na všech stupních bez omezení a budeme prosazovat plán, jak vynahradit dětem čas ztracený distanční výukou. Zajistíme náhradu škod způsobených nezákonnými opatřeními vlády i ministerstva zdravotnictví. Dohlédneme na potrestání viníků.