TOP 09 k tématu Zemědělství a životní prostředí

Podle TOP 09 mají na polích růst především plodiny pro náš talíř, nikoli pro zisky společností, které vyrábí a obchodují s pohonnými látkami

TOP 09 je strana s „nejzelenějším“ programem v Poslanecké sněmovně. Péče o životní prostředí a ochranu přírody vnímáme jako důležitý princip mezigenerační odpovědnosti. Nejde jen o současnou generaci, ale především o naše děti a vnuky, kterým chceme předat přírodu v co nejlepším možném stavu. TOP 09 prosadí takové zákony, aby měly i další generace možnost po práci relaxovat v čistých lesech a parcích, dýchat čistý vzduch a pít čistou vodu.

TOP 09 se zaměří na podporu malých a středních producentů, především lokálních rodinných podniků, které produkují kvalitní regionální potraviny. Současná schopnost naší krajiny zadržovat vodu je alarmující, a proto bude TOP 09 prosazovat zmenšení osevních ploch a šetrnou péči o lesy s bohatou druhovou skladbou na principu výběrné těžby. Nejčistší energie je podle TOP 09 taková, která se nemusí vyrobit. Proto se zaměříme na využívání moderních technologií, které umožní efektivně využívat všech zdrojů energie.