Svobodní k tématu Průmysl a obchod

Chceme zrušit investiční pobídky, které škodí struktuře i konkurenci v průmyslu a obchodu. Podporujeme volný obchod s celým světem

Chceme jasná a stejná pravidla pro všechny obchodníky a firmy, ať už jsou české nebo zahraniční. Zrušíme dotace a investiční pobídky pro podnikatele. Jsou totiž živnou půdou pro korupci. Podnikání má být o schopnostech a aktivitě, ne o vyplňování formulářů. Dotace uměle udržují naživu třeba i ty firmy, které by na trhu neuspěly.

Stát nemá zachraňovat neúspěšné velké průmyslové firmy, raději má nastavit tak jednoduchá pravidla a nízké daně, že bude výhodné v česku podnikat.

Vytvoříme příznivé prostředí pro zahraniční obchod českých firem. Vidíme velké rezervy v obchodu s USA, s Izraelem, se státy Latinské Ameriky, s Indií, s Austrálií a s některými státy afrického kontinentu (JAR, případně Egypt). Vláda musí usilovat o vytvoření právního rámce, který firmám garantuje oboustrannou vymahatelnost smluvních závazků. Zároveň právní prostředí nesmí zvyšovat rizika, jakými jsou organizovaný zločin nebo korupce.