Svobodní k tématu Kultura

Osvobodíme kulturní instituce od závislosti na státu. Chceme také nastavit jasná pravidla pro památkovou péči.

Přeměníme národní instituce v tzv. veřejné instituce řízené správními radami. Národnímu divadlu, Národnímu muzeu nebo České filharmonii to umožní větší samostatnost, možnost přizvat k produkcím a správě soukromé subjekty. V horizontu 15 let by se pak měl změnit poměr financ. těchto institucí ve prospěch peněz ze soukromého sektoru. Působení státu v kultuře by se mělo řídit podle hesla „Málo státu, více kultury“. Stát má pouze určit jednoduchá a jasná pravidla.

Vyjasníme pravomoci památkových institucí, aby se majitel nemovitosti nedostával do byrokratického soukolí povolování a zamítání. Nejlepší ochranou nemovitosti je její jasné vlastnictví. Chápeme stát jako velmi nejasného vlastníka, který se dokáže postarat jen o velmi omezený počet památek, například Karlštejn či Pražský hrad. Omezíme účelové prohlašování nemovitostí za kulturní památky. Tento nástroj může někdy uchovat vzácnou nemovitost pro budoucí generace, ale nesmí být zneužíván aktivisty jako omezování soukromého vlastnictví.