SPOLU k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Jednoduchý a digitální systém dávek, víceleté financování sociálních služeb, flexibilní trh práce.

Zvýšíme flexibilitu zákoníku práce, kupříkladu tím, že podpoříme práci z domova a možnost zkrácených úvazků. Zaměstnavatele budeme daňově motivovat, aby se podíleli na zajištění zaměstnanců nejen ve stáří, ale i v krizových životních situacích. Dále snížíme sociální pojistné pro zaměstnavatele a zvýšíme limity pro dohody o provedení práce a pracovní činnosti.
V rámci sociální integrace budeme aktivně začleňovat handicapované do společnosti a na pracovní trh. Prosadíme také přijetí zákona o sociálním podnikání. Dále zavedeme jednoduchý systém nejen pro koordinovanou rehabilitaci a schvalování kompenzačních pomůcek, ale také pro přidělování sociálních podpor lidem se zdravotním postižením.
Co se týče financování sociálních služeb, zavedeme jeho víceletost a podpoříme pluralitu veřejných i soukromých zdrojů. Zajistíme rovněž spravedlivé odměňování všech zaměstnanců v sociálních službách. Podpoříme nejen péči v domácím prostředí, včetně přímé finanční podpory pro pečující, ale také rozvoj služeb pro osoby se speciálními potřebami. Spustíme vstřícný proces podávání žádostí pro příjemce, včetně propojení úřadů a možnosti vyřízení dávek online. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.