SPDV k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zabránit expanzi zemědělství, průmyslu i měst na úkor životního prostředí

Spojení těchto dvou témat připomíná plány hnutí ANO na slučování ministerstev, o nichž je jasné, který obor mají upřednostnit a který upozadit. Zemědělství se totiž dnes jednoznačně rozvíjí na úkor životního prostředí. Díky rostlinné velkovýrobě prakticky vymizela pernatá lovná zvěř, splachy hnojiv a chemikálií znečistily vodní toky. Zemědělství sleduje zisk z plodin žádaných v daném okamžiku, ochrana životního prostředí naopak zachování cenných původních jevů a dlouhodobou udržitelnost života na celém území státu.

Celkový stav životního prostředí se po zlepšení v 90. letech daném prudkým poklesem průmyslové výroby zase zhoršuje, především když zohledníme nejen měřitelné emise. V oblasti životního prostředí je třeba se tedy zaměřit nejen na formalizmus procesů EIA a emisní normy automobilů, ale na obnovu vodního režimu krajiny, omezení zastavování a asfaltování přírodních rezervací, snižování hlučnosti a zvětšování zelených ploch ve městech.