Rozumní k tématu Stav demokracie v ČR

Demokracii v ČR by prospělo, kdyby byla zrušena vstupní klauzule vstupu do parlamentu

Demokracii v ČR by prospělo, kdyby byla zrušena jakákoliv vstupní klauzule vstupu do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tak jako tomu v některých vyspělých demokraciích, např. Nizozemí. Před každými volbami nastává neuvěřitelná mediální masáž, tu či onu stranu, hnutí, či koalice nevolte, neboť váš hlas propadne. Toto je přímo mařením svobodných voleb. V tiskovinách a jiných médiích jsou zmiňovány pouze strany, které by překročily onu 5% hranici. Mnohdy se pak stává, že výsledek je totálně rozdílný, ale takováto strana by dostala mnohem více voličských hlasů, kdyby ji média nezatajovala. Mnohdy jsou tyto mediální manipulace i řízené s cílem neměnit zaběhané způsoby, které vyhovují majitelům médií. Takovéto systémové bohaté strany a hnutí pak billboardy zahltí města a volič si myslí, že nikdo jiný neexistuje. Chcete změnu? Nevolte nikoho, kdo má billboardy. Je systémovým politikem.