Rozumní k tématu Státní finance

Stát řídit s odpovědností. Rozumní zastaví proud financí do politických neziskových organizací, které ve svém důsledku škodí občanům ČR

Dobrá je myšlenka „řídit stát jako firmu“ i „řídit stát jako obec“. Ovšem k tomu je třeba dodat ne tak, aby výsledek toho řízení šlo do firmy vlastní, či peníze do kapes starostů. Nekonečnými dotacemi nalitými do firem, které jsou jakkoli spojené s politiky či odpovědnými úředníky ministerstev, krajů a obcí, se vysávají veřejné prostředky. Každý dobrý hospodář ví, kdy šetřit a kdy investovat. Finance musí řídit dobrý hospodář s čistým štítem, který bude myslet na blaho země a ne na blaho své vlastní či svých osobních známých. Rozumní takového odborníka mají. Ministr financí musí být někdo, kdo má zkušenosti s financováním několika firem. Nesmí to být nenasytný a necitlivý Harpagon, ale ani člověk, který hned po škole nastoupil do politiky a se skutečným životem a podnikáním nemá ty nejmenší zkušenosti. Takovéhoto kariérního politika kdekdo krásnými řečmi podvede a potom je z toho malér pro celý region.