ŘN-VU k tématu Průmysl a obchod

Ne politický vliv. NE závislost na jednom subjektu – EU, možnost druhé volby.Podpora národního podnikání. Jiná pravidla API pro dotace

NE závislosti hospodářství na jednom subjektu (EU) i v oblastech obchodně
dodavatelských vztahů, surovin a technického rozvoje. Možnost volby druhé
cesty, obrana proti vydíratelnosti a z toho plynoucího stavu nedobrovolného řízení druhým subjektem pro závislost.

Zvýhodněním „Českých podnikatelů“ vytvořit takové podnikatelské prostředí, které bude schopno dlouhodobě chránit „české zájmy“ v mezinárodní konkurenci.

V oblasti průmyslu podpora výzkumu a vývoje. Zjednodušit činnost agentury API (přerozdělování dotací) z programu OPPIK.