REU k tématu Státní finance

Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou základem pro suverénní fiskální a daňovou politiku a odmítnutí společné měny euro

Česká republika je v porovnání s většinou zemí EU ekonomicky stabilní zemí. Historicky máme nízkou míru zadlužení vůči HDP a poměrně příznivé daňové prostředí i pro zahraniční investory. Vedoucí země „tvrdého jádra“ EU jsou v situaci opačné a hledají cesty, jak konkurenci z východních zemí omezit. Proto zaznívají nové termíny jako sociální a daňový dumping. Místo systémového řešení vlastních problémů si tak chtějí skrze Evropskou komisi prosadit slučování daní napříč EU. To by pro nás znamenalo ztrátu konkurenční výhody, propad ekonomiky a nárůst nezaměstnanosti. Odmítáme i přijetí eura jako politického projektu. Nezávislá měnová politika nám umožňuje pružně reagovat na dynamický vývoj na světových trzích a chrání nás před nevyhnutelnou krizí eurozóny způsobenou neudržitelnými státními dluhy zemí, jako jsou Francie, Itálie nebo Řecko. Po roce 2020 se staneme čistým plátcem do rozpočtu EU. Referendum o Evropské unii a vystoupení z EU jsou jedinou cestou, jak nepřijmout společnou měnu.