Realisté k tématu Obrana a bezpečnost

Musíme plnit závazky plynoucí z členství v NATO a zajistit max. bezpečnostní soběstačnost. Zavedeme základní tříměsíční vojenský výcvik

Prvořadou povinností vlády je dbát na to, aby v naší zemi mohl každý bez obav pracovat či podnikat, založit rodinu a vychovávat děti. Vláda musí pečlivě analyzovat všechna rizika, předcházet jim a na akutní hrozby rychle a účinně reagovat.

Žijeme ve světě, ve kterém již nelze jednoznačně odlišit válku a mír. Bezpečnostní politika musí počítat nejenom s klasickým vojenským napadením, ale také s riziky v důsledku sabotáží či nehod v energetickém a komunikačním sektoru. Armáda musí být schopna odvrátit akce paramilitaristických jednotek a teroristických atentátníků. Vláda musí kontrolovat migraci.

Klíčová opatření:

Realisté se zasadí o to, aby Česko plnilo všechny závazky spojené s členstvím v NATO a dosáhlo co nejvyšší bezpečnostní soběstačnost. Proto zavedou povinný tříměsíční vojenský výcvik pro mladé muže.

Naprosto odmítneme nelegální migraci.

Zajistíme ústavní právo vlastnit zbraň a právo použít ji k obraně svého obydlí.