RČ k tématu Státní finance

Nižší daně, méně byrokracie, výdajové paušály bez limitu a daňové asignace. Limit pro placení DPH 3 miliony Kč a snížit dolní sazbu na 7 %

Poplatník by měl mít možnost svobodně rozhodnout, kam půjde pět procent jeho zaplacených daní. Může je poslat svým rodičům na důchod, a tím upevňovat mezigenerační solidaritu. Nebo může podpořit sportovní spolek, galerii nebo jakoukoliv neziskovku podle svého uvážení. Zrušení diskriminačních a šikanózních nástrojů jako EET a účtenková loterie. Návrat povinností a odpovědnosti berním úředníkům: není fér, aby jejich odpovědnost za výběr a kontrolu DPH měli na svých bedrech podnikatelé. Snížení počtu úředníků na úroveň roku 2013, což by samo o sobě znamenalo úsporu 50 miliard korun. Jednoduše za několik minut vyplnitelné daňové přiznání.