Občané k tématu Stav demokracie v ČR

Ne současnému stavu demokracie v ČR. Politika a paralyzuje společnost. Menšina vládne většině. Boj proti korupci a klientelismu

- nejsme spokojeni se stavem demokracie v ČR, též ve světě,
- budeme bojovat proti korupci a klientelismu,
- v ČR politika zasahuje do moci výkonné a soudní, kvůli tomu totiž většině vládne menšina, která zneužívá svého postavení, tím, že ovládá média (i veřejnoprávní), cenzuruje a manipuluje s veřejným míněním,
- neustále něčím straší lidi a de facto vládne díky strachu lidí, kteří se často bojí ozvat proti příkoří, kdo má jiný názor, je ihned označen jako xenofob, rasista apod.,
- konec lhostejnosti a strachu lidí.