NáS k tématu Zemědělství a životní prostředí

Krajina není schopná zadržovat vodu, díky rapidnímu úbytku zemědělské půdy náš stát již dávno není potravinově soběstačný

V zemědělství je zapotřebí zastavit úbytek zemědělské půdy, a to jak z příčin erozí, tak také z příčin nešetrného hospodaření anebo hromadného zastavování. Tento stav je příčinou sucha či naopak četných záplav, které nás v poslední době sužují. Protože krajina není schopná zadržovat vodu, ale také musíme mít na paměti to, že díky rapidnímu úbytku zemědělské půdy náš stát již dávno není potravinově soběstačný. Toto vše je zapotřebí napravit. Zemědělství a životní prostředí jsou úzce spjaté a je potřeba tyto oblasti řešit koncepčně, společně a nikoliv jen vytloukat klín klínem, bez ohledu na následky.