NáS k tématu Státní finance

Chceme zrušit DPH a jako hlavní daň ponechat daň z příjmu, podpořenou výběrem účelových daní

Chceme maximálně zjednodušit a zpřehlednit celou daňovou soustavu, snížit daňovou zátěž a přitom zvýšit příjem státního rozpočtu z daní. Ačkoliv toto zní neuvěřitelně, tak již dávno je známá tzv. Lafferova křivka, která popisuje, že při neúměrném zvyšování daňové zátěže dochází k prudkému poklesu výnosu z daní. Toto je dáno přirozeným chováním obyvatel i firem, kdy vznikají různé ekonomické mikrostruktury, popřípadě dochází k odlivu financí daněním v zahraničí. Prosazujeme také snížení množství vybíraných daní, jelikož je podstatná celková výše daní bez ohledu na to, na kolik dílčích je členěna. Proto například chceme zrušit DPH a jako hlavní daň ponechat daň z příjmu, podpořenou výběrem účelových daní, tedy hlavně spotřební daní, která má sloužit na eliminaci dopadů způsobených používáním zdaněného produktu.