NáS k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělávání je základ pro život a je nejlepší investicí, a to nejen osobní, ale také nejlepší investicí státu

Školství je zapotřebí řešit celkově, bez snahy o šíření nesvárů. A z minulosti je třeba si vzít poučení a nikoliv z ní plést bič pro budoucnost. České školství je docela v troskách, jako bychom sami nevěděli kam patříme. Vzdělávání, a to i v dospělosti, je základ pro život, a ne náhodou je vzdělání označováno za nejlepší investici, a to nejen osobní, ale hlavně nejlepší investicí státu.

Vzdělaní lidé jsou totiž pro stát velmi přínosní, ovšem na druhé straně si musíme přiznat, že nesvobodné státy se na vzdělané občany dívají jako na potencionální nebezpečí a snaží se je potlačovat. Zmizet musí dílčí a skupinové zájmy a tlaky a ovlivňování výchovy, výuky a výcviku občanů. Například bezprogramová výchova, kde dnes chybí řada potřebných řemesel pro výrobní, stavební a jiné firmy. Ruku v ruce s tímto kráčí i věda. Sport je na tom velmi podobně, a to hlavně sport dostupný pro širokou veřejnost. Tyto oblasti se dotýkají všech, ale zejména mládeže, kterou je zapotřebí vést a motivovat.