KSČM k tématu Zemědělství a životní prostředí

Návrat k co největší soběstačnosti ve výrobě a zpracování potravin mírného pásma, s důrazem na kvalitu a nezávadnost

Obnova vyváženosti systému rostlinné a živočišné výroby produkčních a mimoprodukčních funkcí. Zemědělec zaslouží ochranu, ať je malý, nebo velký, NE zastropování dotací podle velikosti podniku. Půda patří především výrobě potravin, prosadíme předkupní právo, regulaci vynětí. Návrat k české zelenině, ovoci, bramborám, živočišným produktům. Podpora zadržování vody v krajině a půdě. Obnova norem, domácí zpracovatelský průmysl, kvalita a její kontrola.