KSČM k tématu Státní finance

Nižší zdanění základní spotřeby, práce lidí s nízkými příjmy. Progresivní zdanění velkých korporací. Pro OSVČ revize EET a daňové paušály

Udržitelná reforma daňového systému znamená spravedlivější rozdělení daňového břemene při stabilizaci daňové kvóty. Tj. daňovou úlevu lidem s nízkými příjmy, progresivní zdanění zisků velkých korporací. Revize EET a úprava daňových paušálů pro OSVČ. Reálné omezení přesunu kapitálu do daňových rájů (mezinárodní standardy správy daní, omezení offshorového byznysu, platit daně kde vzniká zisk). Růst reálné úrovně platů ve veřejném sektoru. Vícezdrojové zajištění systému veřejného pojištění včetně automatické valorizace plateb za státní pojištěnce. Ne zvyšování spoluúčasti občanů. Finanční krytí potřeb Státního fondu dopravní infrastruktury a Státního fondu rozvoje bydlení. Upevnění ekonomiky územních samospráv. Zakládání nových podniků státem včetně zřízení české státní komerční banky. Přijetí zákona o nezcizitelném majetku státu a nové Strategie státu v oblasti vlastnických podílů. Posílení výkonu vlastnických práv ve veřejném sektoru a efektivní používání institutu vyvlastňování.