KSČM k tématu Kultura

Svobodná kultura dostupná všem. Kultura nesmí být byznysem. Finance pro kulturu ze stát. rozpočtu ve výši nejméně 1 % bez výdajů na církev

Prosadit cílené, dlouhodobé a koncepční financování kultury ve výši minimálně 1 % státního rozpočtu. Investice do kultury se vyplatí. Přináší přímé i multiplikační efekty. Finance musí být směřovány nejen do trvalého rozvoje kultury, obnovy a ochrany památek, ale musíme také zajistit důstojné a odpovídající mzdy odborným pracovníkům v kultuře. Stejně tak odpovídajícím způsobem podpořit občanské kulturní aktivity.

Posilovat pozici kvalitní a národní kultury, otevřenost a svobodu tvorby. Kultura nesmí být byznysem. Přijmout takovou legislativu, která zaručuje rozvoj kultury a ochranu kulturního dědictví (památkový zákon, zákon o kultuře, veřejnoprávní instituce v kultuře, muzejní legislativa, oblast sponzorství, ochrana českého jazyka).

Kultura dostupná všem, tzn. zpřístupnit široké možnosti kulturního vyžití i vlastní kulturní tvorby pro všechny skupiny občanů. Zavedení vstupů zdarma do galerií a muzeí (nejen pro žáky a seniory), slevové systémy, odstranění bariér.